Разходи при покупка на недвижим имот

 

При сделка за покупка на недвижим имот купувача заплаща следните данъци и такси:

  1. Местен данък за придобиване на имот – заплаща се към съответната община по местонахождение

  2. Такса за вписване към Агенция по вписвания

  3. Нотариална такса за изповядване на сделка – заплаща се към нотариуса

 

 

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), всяка година общините в България определят самостоятелно размера на местния данък за придобиване на имот на съответната територия в диапазона между 0,1 и 3 на сто върху продажната цена на имота или върху неговата данъчна оценка, ако тя е по-висока от продажната цена.

 

Таксата за вписване на сделката в Агенцията по вписвания е в размер на 0,1% върху продажната цена. Идентична е за територията на цялата страна.

 

Нотариалната такса също се изчислява върху материалния интерес и съгласно Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За сделки с недвижими имоти – ново строителство, най-често нотариалната такса попада в следните графи на тарифата:

 

  • при цена на имота от 50 001 до 100 000 лв. нотариалната такса е 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 001 лв.;

  • при цена на имота от 100 001 до 500 000 лв. нотариалната такса е 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 001 лв.

 

 

Изготвянето на нотариалния акт, както и всички други документ е ангажимент на юридическия ни отдел. Като агенция с богат опит, ние контролираме и гарантираме качеството на извършвания процес от началото до самия му край.